بهبود کارایی

برنامه ترکیبی سه گانه (Triple Threat Hybrid Training Program)

هر گاه از تمامی تمرین ها و برنامه خسته و دلسرد شدید، این برنامه را برای خود انتخاب کنید. این برنامه در طی 4 هفته آمادگی جسمانی شما را به سطوح برتر میرساند. 

تمرین‌های روز اول برنامه

این برنامه به صورت ویدیویی ارائه شده است.

مدت برنامه
4 هفته
سطح برنامه
متوسط تا پیشرفته
تجهیزات مورد نیاز
تجهیزات باشگاهی
تعداد تمرین در هفته
5
برنامه غذایی
دارد
برنامه مکمل
دارد

هر گاه از تمامی تمرین ها و برنامه خسته و دلسرد شدید، این برنامه را برای خود انتخاب کنید. این برنامه در طی 4 هفته آمادگی جسمانی شما را به سطوح برتر میرساند.

مدت برنامه 4 هفتهتعداد تمرین در هفته 5سطح برنامه متوسط تا پیشرفتهتجهیزات مورد نیاز تجهیزات باشگاهی
با خرید اشتراک پایافیت به مبلغ 119,000 تومان، به این برنامه و بیش از 90 برنامه بدنسازی دیگر دسترسی خواهید داشت.

سایر برنامه‌ها

رشد شما با یک برنامه استاندارد شروع می‌شود

فهرست