جلو بازو

ماهیچه دوسر بازویی (به لاتین: biceps brachii)، ماهیچه‌ای است دراز در جلوی استخوان بازو، که به راحتی قابل لمس بوده و به صورت یک برجستگی بیضی شکل مشاهده می‌گردد. این ماهیچه در حرکات مفصل شانه و آرنج نقش دارد. عصب‌گیری دوسر بازویی از عصب ماهیچه‌ای پوستی (ریشه‌های C5-C6) است.

ماهیچه دوسر بازویی دارای دو مبدأ است و به همین دلیل این ماهیچه را دوسر می‌نامند که عبارتنداز:
سر کوتاه دوسر
سر بلند دوسر

سر کوتاه ماهیچه دوسر بازویی در مبدأ به زایده غرابی و سر بلند آن به تکمه فوق دوری استخوان کتف (Scapula) اتصال دارد. انتهای این ماهیچه به برجستگی استخوان زند زبرین متصل می‌گردد.

این عضله در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و در بالا دو سر دارد. سر بلند عضله که در واقع تاندون بلند آن است از لبه بالایی حفره گلنویید شروع می‌شود و سپس از جلوی مفصل عبور کرده و از درون ناودان بازویی که بین توبروزیته‌های بزرگ و کوچک استخوان بازو هستند عبور می‌کند. در حین عبور از این ناودان رباط عرضی بازویی آنرا در درون ناودان مهار می‌کند.

سر کوتاه تاندون عضله دو سر هم از بالا از نوک زائده کوراکوئید شروع شده و به پایین میآید. این دو سر در پایین‌تر به عضله دو سر بازویی متصل می‌شوند.

جلو بازو

جلو بازو چکشی نشسته

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
جلو بازو

جلو بازو با هالتر خم

یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست