گردن

گَردَن به قسمتی از بدن مهره داران می‌گویند که سر و سینه را از هم جدا می‌کند.

در پشت گردن انسان مهره‌های گردنی و در میان آن حلق و نای و مری و.. در قدام آن عضلات مختلف و عروقی مانند سرخرگ کاروتید مشترک و سیاهرگ گردنی قرار دارند. غده تیروئید و غضروف‌های حنجره و شبکه عصبی گردن نیز بخش‌های مهمی از گردن هستند.

گردن

کشش گردن، چانه به سینه

روی زمین نشسته و راحت باشید. هر دو دست را قلاب کرده و پشت سر قرار دهید. توجه داشته باشید…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: کششی
گردن

گردن خوابیده روی شکم

یک میز تخت انتخاب کرده و در حالی که یک صفحه وزنه پشت سر خود نگه داشته اید به شکم…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
گردن

گردن نشسته با وزنه

یک تسمه مخصوص گردن را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. وزنه متناسب با توانایی خود را به…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
گردن

گردن خوابیده به پشت

یک میز تخت انتخاب کرده و در حالی که یک صفحه وزنه روی پیشانی خود نگه داشته اید به پشت…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
گردن

پل گردن

به صورت دَمَر روی زمین دراز بکشید. دست های‌تان را کنار سر قرار داده و پیشانی را روی زمین بچسبانید.…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
گردن

کشش گردن از کنار

شانه های خود را کاملا آزاد و رها کنید، به آرامی سرتان را به سمت یکی از شانه ها از…
سطح: متوسط
نوع تمرین: کششی
گردن

رول گردن

یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید. راهنمایی: رول را…
سطح: متوسط
نوع تمرین: کششی
فهرست