بهبود کارایی

تناسب اندام نظامی (MFT28: Military Fitness Trainer)

این بار یک رنجر مربی شماست. گرگ پلیت یکی از رنجر های سابق ارتش آمریکا و مدل فیتنس است که برنامه منحصر به فرد و معروف تناسب اندام نظامی (MFT28: Military Fitness Trainer) را برای شما طراحی کرده است. این برنامه در طی 4 هفته و تمرین های خاص شما را به یک ابر رنجر تبدیل خواهد کرد.

تمرین‌های روز اول برنامه

تمرین سینه صبح

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

شنا دست باز

3 ست، 10 تکرار (بدون استراحت)

شنا روی دستگاه اسمیت

3 ست، 40 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس سینه با دمبل

3 ست، 24 تکرار (بدون استراحت)

فلای سینه با دمبل

3 ست، 8 الی 12 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

3 ست، 8 الی 12 تکرار (بدون استراحت)

شنا مچ برعکس روی سطح بلند

3 ست، 8 الی 12 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

تمرین سینه و شکم عصر

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 45 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

شنا دست باز

3 ست، 5 تکرار (بدون استراحت)

شنا روی دستگاه اسمیت

3 ست، 20 تکرار (استراحت 45 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 45 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پرس سینه با دمبل

3 ست، 20 الی 25 تکرار (بدون استراحت)

فلای سینه با دمبل

3 ست، 20 الی 25 تکرار (استراحت 45 ثانیه.)

ست ترکیبی

تمرین ها را پشت سر هم با حداقل استراحت و 90 ثانیه استراحت بین ست ها اجرا کنید.

پول اور با دمبل

3 ست، 20 الی 30 تکرار (بدون استراحت)

کراس اور از پایین

3 ست، 20 الی 25 تکرار (استراحت 90 ثانیه.)

مدت برنامه
4 هفته
سطح برنامه
پیشرفته
تجهیزات مورد نیاز
تجهیزات باشگاهی
تعداد تمرین در هفته
11
برنامه غذایی
دارد
برنامه مکمل
دارد

این بار یک رنجر مربی شماست. گرگ پلیت یکی از رنجر های سابق ارتش آمریکا و مدل فیتنس است که برنامه منحصر به فرد و معروف تناسب اندام نظامی (MFT28: Military Fitness Trainer) را برای شما طراحی کرده است. این برنامه در طی 4 هفته و تمرین های خاص شما را به یک ابر رنجر تبدیل خواهد کرد.

مدت برنامه 4 هفتهتعداد تمرین در هفته 11سطح برنامه پیشرفتهتجهیزات مورد نیاز تجهیزات باشگاهی
با خرید اشتراک پایافیت به مبلغ 119,000 تومان، به این برنامه و بیش از 90 برنامه بدنسازی دیگر دسترسی خواهید داشت.

سایر برنامه‌ها

رشد شما با یک برنامه استاندارد شروع می‌شود

فهرست