زیربغل

ماهیچه پشتی بزرگ، زیر بغل یا (به انگلیسی: Latissimus dorsi) یکی از ماهیچه‌های سطحی ناحیه پشت (پشت قفسه سینه) و قابل لمس است. این عضله از مهره‌های سینه‌ای و کمری (T7 تا L5)، نیام سینه‌ای‌کمری (فاسیای توراکولومبار)، ستیغ تهیگاهی (کرست ایلیاک)، سه یا چهار دنده انتهایی و استخوان کتف شروع و تا کف ناودان میان‌تکمه‌ای (اینترتوبرکولار) استخوان بازو امتداد دارد.

عصب این ماهیچه از عصب سینه‌ای‌پشتی (عصب توراکودورسال) تأمین می‌شود. کار این ماهیچه نزدیک کردن و به عقب بردن (اکستنشن-اداکشن) و چرخش داخلی بازو است. این عضله همچنین می‌تواند با انقباض خود کل شانه را به پایین و عقب بکشد. این عضله اداکشن بسیار قوی، اکستنشن، هایپراکستنشن، اکستنشن افقی، چرخش داخلی بازو و پایین کشیدن کتف را انجام می‌دهد.

این ماهیچه روی سه محور حرکتی به علت موقعیت قرارگیری الیاف خود می‌تواند حرکت انجام دهد؛ و به علت بالاتر بودن سر متحرک نسبت به سر ثابت اکستنسور بسیار قوی می‌باشد و به عضله شناگران معروف است.

زیربغل

زیر بغل دمبل روی میز

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
زیربغل

بارفیکس تک دست

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
زیربغل

بارفیکس دست باز

یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید که کف…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
زیربغل

بارفیکس مچ برعکس

یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید که کف…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
زیربغل

بارفیکس

یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید که کف…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
زیربغل

زیر بغل با دستگاه اچ

وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه اچ (دستگاه زیربغل چکشی) قرار داده و ارتفاع صندلی آن را متناسب…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
فهرست