کول

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

ماهیچه ذوزنقه‌ای از خط پس‌گردنی فوقانی (sup. nuchal line)، رباط پس‌گردنی، برجستگی پس‌سری بیرونی (Ext. occipital protuberance) و زوائد خاری مهره‌های C۷ تاT۱۲ منشأ می‌گیرد.

انتهای این ماهیچه در سطح خلفی یک سوم خارجی ترقوه (کلاویکول)، زائده اخرمی (آکرومیون) و خار کتف است.

قسمت بالای ماهیچه ذوزنقه‌ای: بالا بردن کتف (اسکاپولا)،
قسمت پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: پایین بردن کتف،
بالا و پایین ماهیچه ذوزنقه‌ای: چرخش کتف و بالا بردن بازو،
وسط ماهیچه ذوزنقه‌ای: عقب و داخل بردن کتف، نزدیک شدن دو کتف به هم.

کول

شراگ با دستگاه از پشت

برای دسترسی به این محتوا باید اشتراک 1 ماهه, اشتراک 3 ماهه or اشتراک 6 ماهه داشته باشید.
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با دستگاه اسمیت

هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با کش بدنسازی

برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام گرفتن دسته ها دست ها…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با هالتر

در حالی که یک هالتر را در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها از هم به اندازه…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با دمبل

در هر دست یک دمبل گرفته و راست بایستید. دمبل ها را طوری در دست بگیرید که کف دست ها…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با دستگاه اسمیت

هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با دمبل تک دست

یک دمبل در دست گرفته و راست بایستید. دمبل را طوری در دست بگیرید که کف دست به سمت خودتان…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با هالتر از پشت

در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها از هم…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

کول با سیم کش

دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک میله به آن متصل کنید. میله مستقیم را…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
کول

شراگ با سیم کش

پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته بزرگ به آن متصل کنید. دسته…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
فهرست