باسن

ماهیچه سرینی بزرگ (به انگلیسی: gluteus maximus) یکی از بزرگترین ماهیچه‌های بدن می‌باشد که در قسمت پایین کمر (باسن) قرار دارد.

ماهیچه سرینی بزرگ، ماهیچه‌ای است حجیم که در قسمت خلفی – میانی بدن (قسمت خلفی لگن خاصره) وجود دارد. این عضله سطحی‌ترین عضله این ناحیه می‌باشد. عضله سرینی بزرگ از لبه خارجی قسمت خلفی تاج خاصره، سطح خلفی قسمت تحتانی خاجی و لبه خارجی سطح خلفی دنبالچه شروع شده و به برجستگی سرینی در قسمت خلفی–فوقانی استخوان ران چسبندگی پیدا می‌کند. عضله سرینی بزرگ و توده بافت چربی روی آن، کفل را به وجود می‌آورند.

ناحیه سُرِین از سه عضله تشکیل شده‌است، ماهیچه سرینی بزرگ، ماهیچه سرینی متوسط و ماهیچه سرینی کوچک. این ماهیچه‌ها از نوع مخطط بوده و نقش مهمی در دویدن و راه رفتن ایفا می‌کنند.

باسن

پل باسن روی گردن

به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
باسن

کیک بک باسن با سیم کش

یک دسته مخصوص پا را به دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی آن را روی پایین ترین درجه ممکن…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
باسن

پل باسن تک پا

به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
باسن

پل باسن با قدم زدن

به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
باسن

پل باسن

به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار…
سطح: متوسط
نوع تمرین: قدرتی
باسن

اسکات پرشی روی زانو

هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید. برای راحتی بیشتر و عدم…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: وزنه برداری قدرتی
باسن

کشش باسن نشسته

روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست خود را از ناحیه…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: کششی
باسن

پل باسن با هالتر

روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های متناسب با توانایی خود را روی پاهای خود قرار دهید. در…
سطح: متوسط
نوع تمرین: وزنه برداری قدرتی
باسن

پل باسن آویزان

تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی 45 تا 60 سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به پشت در مقابل تسمه…
سطح: مبتدی
نوع تمرین: قدرتی
باسن

پل باسن با هالتر روی میز

یک میز تخت پشت سر خود قرار داده و مقابل میز روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های…
سطح: متوسط
نوع تمرین: وزنه برداری قدرتی
فهرست